Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Tłumaczeniainternetowe.pl stworzyło tę stronę dla rozszerzenia podstawowej wiedzy w temacie Translatoryka. Jest to tak zwana landing page skąd można uzyskać przekierowania do tematów bardziej specyficznych. Zachęcamy do zagłębienia się w sferę wiedzy o wszelakich zagadnieniach związanych z rzemiosłem, pracą zawodową i naukową szerokiego grona tłumaczy różnych specjalizacji. Zwłaszcza tych co swoją działalność propagują na internecie.

Nie zamierzamy tu konkurować z żadnymi publikacjami naukowymi. Nasze opracowania oparte na materiałach źródłowych nie wypierając się Wikipedii. Jednakże są inne, oparte na opiniach i sugestiach ludzi z branży. Są proste, ale dla bardziej dociekliwych udostępniamy nasze linki. Dla tych co chcą się podzielić swoimi uwagami chętnie udostępniamy nasze Forum. ...

Translatoryka

Inaczej zwana (translatologia), (traduktologia), (ang. Translation Studies) - dział językoznawstwa, zajmujący się problemami tłumaczenia. Zbiór uogólnień dotyczących praktyk tłumaczenia, czyli teoria tłumaczenia. Studia te mają charakter interdyscyplinarny i oprócz językoznawstwa korzystają z dorobku takich dziedzin jak filologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, komparatystyka, filozofia, semiotyka, informatyka i wiele innych. Charakterystyczną cechą tej dziedziny jest wielość różnych ujęć tematu, a co za tym idzie wiele konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii tłumaczenia.

Translator

Jest to specjalny program komputerowy (w najbardziej popularnej wersji app zainstalowany na smartfonie), dokonujący tłumaczenia (translacji) z jednego języka na drugi w wersji tekstowej lub przetwarzający słowa wymawiane. W starej definicji translatora maszynowego używa się takich określeń jak: kod wynikowy, kod obiektowy, kompilator.

Translatory dzieli się na dwie grupy: kompilatory tłumaczące programy zapisane w językach wysokiego poziomu oraz assemblery tłumaczące programy zapisane w językach symbolicznych. Cecha charakterystyczna translatorów jest to, ze przed uruchomieniem programu musi być wykonany proces tłumaczenia. Innym możliwym sposobem jest interpretacja programu źródłowego ?w locie? przez interpreter. Translator to również program, aplikacja internetowa lub urządzenie elektroniczne, tłumaczące teksty w językach naturalnych. Translatory wykorzystują różne algorytmy tłumaczenia automatycznego, jednak na obecnym etapie jakość tak wykonanych tłumaczeń znacząco ustępuje tłumaczeniom wykonywanym przez człowieka. Translatory mogą być jednak użyteczne, by szybko zorientować się w ogólnej treści tekstu, np. strony internetowej, w zupełnie nieznanym nam języku, w podróży lub ewentualnie do wykonania pierwszej wersji tłumaczenia, które musi potem zostać dokładnie zredagowane przez człowieka. Translatorów nie należy mylić z oprogramowaniem typu CAT.

Tłumaczenie

Pojęcie bardo ogólne. Jest to sformułowanie w języku docelowym wypowiedzi stworzonej uprzednio w języku oryginalnym. Może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego jak i pisemnego. Najczęściej rozumiane jest jako tłumaczenie międzyjęzykowe (między różnymi językami). 

Słowo "tłumaczenie" można rozumieć zarówno jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. Tłumaczenie jest pośredniczeniem między różnymi językami i kulturami, pokonywaniem barier wynikających z tych różnic, rozumieniem innego punktu widzenia. Naukowo mówiąc jest to przekodowanie (transformacja) komunikatu z języka źródłowego na język docelowy. Jest to czynność wielowersyjna (wiele opcji tłumaczenia), wykonywana przez tłumacza.
Na temat tłumaczenia wypowiadali się od wieków poeci, pisarze i uczeni wielu specjalności. Najważniejsze pytania poruszane przy refleksji nad tłumaczeniem to: Czym jest tłumaczenie (sztuką, nauką, rzemiosłem)? Gdzie leży granica między tłumaczeniem a adaptacją? Jakie są główne rodzaje tłumaczenia? Jak dokładnie przebiega proces tłumaczenia? Jaką rolę w procesie przekładu odgrywa osoba tłumacza? Jakie są kryteria oceny jakości tłumaczenia? Jaka jest rola tłumaczenia w wymianie międzykulturowej i rozprzestrzenianiu się idei? Czy możliwe jest tłumaczenie bez manipulacji informacją?

METAFRAZA (słowo pochodzenia greckiego) Oznacza dosłowny przekład z jednego języka na inny dokonany w celu dokładnego oddania treści, bez uwzględniania walorów artystycznych.
PARAFRAZA jest przeciwieństwem metafrazy, wywodzi się od greckiego paraphrasis i oznacza "wyrażanie czegoś innymi słowami".

Tłumaczenie wewnątrzjęzykowe - rodzaj tłumaczenia uwzględniającego różnice międzysystemowe/intersemiotyczne między różnymi systemami zapisu znaków w tym samym języku, (Np. "trzy grosze" = "0,03zl"), lub różnice miedzy różnymi rejestrami tego samego języka, (Np. policjant = glina).

PRZEKŁADOZNAWSTWO

jest nową, autonomiczną i interdyscyplinarną dziedziną zajmującą się przekładem.

PRZEKŁAD w języku polskim ma stosunkowo wąski zakres znaczeniowy i używa się go zwykle mówiąc o sztuce przekładu lub artystycznym przekładzie tekstów literackich, np. dramatów Szekspira czy Biblii. Przekład jest próbą odwzorowania cech oryginału, co nie jest do końca możliwe ze względu na różnice kultur i języków. Konieczność pokonywania tych trudności sprawia, że przekłady dzieł artystycznych uważa się za pracę twórczą. Przekłady odgrywają ważną rolę w dziejach literatury, bo umożliwiają szerszy z nią kontakt i wymianę kulturalną między narodami.

Przekład interlingwistyczny
to najpospolitszy typ przekładu z jednego języka na drugi.

Przekład intersemiotyczny,
to artystyczna próba przełożenia istoty dzieła (zwykle literackiego) na język znaków należących do odmiennego systemu, np.: na język filmu czy teatru.


Drogi specjalisto od  Translatoryki praktycznej!

Jeżeli znalazłeś się na tej stronie z powodów zawodowych lub hobbystycznych i uważasz się za eksperta w tej dziedzinie pragniemy pozyskać Cię w celu usystematyzowania publikowanych tu opisów i ustawienia ich w należnej hierarchii. Zespół projektu IQ-arius zakłada najbardziej racjonalne pozycjonowanie tej strony internetowej na polskojęzyczną frazę tak zwanego długiego ogona:

Translatoryka... i coś więcej

Zastanów się. To może to być twoja strona sponsorowana. Skontaktuj się z nami. Projekt IQ-arius.Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group