Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Tłumaczenie automatyczne albo tłumaczenie maszynowe (ang. Machine Translation) jest dziedziną językoznawstwa komputerowego, które zajmuje się stosowaniem algorytmów tłumaczenia tekstu z jednego języka (naturalnego) na drugi. Najwcześniejsze odnotowane pomysły tłumaczy automatycznych pochodzą już z XVII w., lecz nie było możliwości ich realizacji. Pierwsze maszyny tłumaczące pojawiły się w 1933 r., i wykorzystywano je głównie w wojskowości. Pierwsze praktyczne zastosowanie tłumaczenia maszynowego z zastosowaniem komputera odbyło się w styczniu 1954r. .. Radzimy przeczytać ten artykuł.
Przetłumaczono wtedy kilkadziesiąt zdań z języka rosyjskiego na angielski a tłumaczenia dokonywał potężny jak na tamte czasy mainframe komputer IBM 701.
W 1966 roku na skutek tzw. raportu ALPAC badania nad komputerowymi tłumaczeniami zostały praktycznie wstrzymane na okres około 20 lat i dopiero zastosowanie nowoczesnych komputerów wprowadziło prawdziwą rewolucję w tej dziedzinie.

Najbardziej znane współczesne translatory maszynowe.

Czy maszynowy translator potrafi dobrze przetłumaczyć? ..

BabelFish - Tłumacz Yahoo oparty na silniku SYSTRAN.

Google Translate - Tłumacz Google oparty na silniku statystycznym.

Microsoft Bing Translator - Tłumacz Microsoftu oparty na hybrydowym silniku SYSTRAN z użyciem metod statystycznych.


Naukowe podejście do metodyki używanej przy tłumaczeniu automatycznym:

Metody tłumaczenia bezpośredniego - wyrazy tekstu źródłowego zamieniane są tu wprost na tłumaczenie w oczekiwanym języku. Program zawiera odpowiadające sobie słowa i najczęściej stosowane frazy. Tłumaczenie tego typu daje akceptowalne wyniki tylko w zastosowaniu dla blisko ze sobą spokrewnionych języków.
Metody przekładu składniowego - analizują składniową stronę tekstu. Najczęściej rezultatem jest drzewo składników, do którego następnie stosuje się odpowiednie reguły transferu.
Metody oparte o powierzchniowy transfer semantyczny - biorą pod uwagę własności składniowe i częściowo znaczeniowe. Realizowane jest to poprzez dołączenie do drzewa struktury syntaktycznej dodatkowych informacji naprowadzających, np. atrybutów znaczeniowych.
Systemy międzyjęzykowe - oparte są o uniwersalny język reprezentacji znaczenia (tzw. interlingwę), który jest niezależny od języków naturalnych, zawartych w systemie. Proces translacji składa się z dwóch etapów: tłumaczenia z języka źródłowego na interlingwę i tłumaczenia z interlingwy na język wynikowy.
Tłumaczenia statystyczne - oparte na ogromnej bazie tekstów przetłumaczonych przez człowieka. Dla danego zdania szukane jest jego najbardziej prawdopodobne tłumaczenie. Prawdopodobieństwo tłumaczenia obliczane jest na podstawie współwystępowania wyrazów. Sukcesy w tym podejściu notuje portal Google, gdyż korzysta z olbrzymiej bazy stron internetowych.
Tłumaczenia oparte na przykładach - podobnie jak tłumaczenia statystyczne opieraja się na istniejących tekstach przetłumaczonych. w tym przypadku tłumacz automatyczny szuka najbardziej podobnego przykładu w swojej bazie danych i na tej podstawie wnioskuje o jego tłumaczeniu.

 

A jeśli interesują was takie pytania:

  1. Dlaczego tłumaczenie maszynowe jest trudne?
  2. Jakie są rodzaje systemów tłumaczenia maszynowego?
  3. Jak się rozwijało tłumaczenie maszynowe?
  4. Jakie są techniki tłumaczenia maszynowego.
  5. Co to są metody symboliczne, transfer leksykalny, syntaktyczny czy semantyczny.

odsyłamy was do historycznego już artykułu Sebastiana Kozłowskiego który już w 2002 pisał na ten temat bardzo szeroko.  ..

Opracowane przez Zespół Tłumaczenia Internetowe


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group