Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Nasz regulamin
Nasz REGULAMIN (projekt).

REGULAMIN PORTALU

§1 DEFINICJE

 1. Wortal ? portal tematyczny ukierunkowany na specyficzna dziedzinę działalności.
 2. Operator ? prawny właściciel Wortalu odpowiedzialny za jego działalność.
 3. Administrator ? przedstawiciel właściciela, osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 4. Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.
 5. Login - nazwa Użytkownika wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.
 6. Konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu Użytkownikowi..
 7. Ogłoszenie - wykorzystana powierzchnia reklamowa przez jednostkę nie będącą Administratorem.
 8. Reklamodawca - osoba fizyczna lub firma użytkująca powierzchnię reklamową Wortalu.

§2  WORTAL  I JEGO OPERATOR

IQ-arius translatoryczny jest to serwis internetowy (Wortal) umieszczony pod adresem http://www.tlumaczeniainternetowe.pl.
Operatorem Portalu jest Iqarius Creation Group, Spółka ...... z siedzibą w Warszawie i zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym ...................................... reprezentowana przez ..............................., w imieniu którego działa Wacław Bielecki zwany Administratorem. 

Wortal nie jest sklepem i Operator nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej oraz nie świadczy w szczególności usług doradztwa prawnego.
Misją Wortalu są usługi promocyjno - informacyjne z zakresu translatoryki internetowej. Operator może według własnego uznania i nie przyjmując z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej, w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić w całości lub w części treści wortalu i/lub zaniechać jego aktualizacji lub przekazać go innemu Operatorowi.


Prawa autorskie do prezentowanych w Wortalu informacji należą do ich autorów. Prawa autorskie, rozwiązania koncepcyjne i technologiczne oraz treści zawarte niepublicznej części serwisu są własnością Operatora i chronione prawem. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie do wszelkich celów bez uzyskania zgody Operatora - jest zabronione.

Znaki towarowe użyte na stronach Wortalu są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

§3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o informacje zawarte w Wortalu. Przed podjęciem konkretnej decyzji w poszczególnym przypadku Administrator doradza zachowanie podstawowych zasad logiki lub  konsultację z właściwym doradcą w celu zasięgnięcia porady. Choć dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zawartych na Wortalu, Operator nie gwarantuje ich kompletności, poprawności i aktualności. 
W zakresie prawem dopuszczonym, Operator wyłącza wszelką odpowiedzialność za wady samego Wortalu, usług świadczonych za jego pośrednictwem oraz wszelkich informacji, programów komputerowych i innego rodzaju materiałów elektronicznych kopiowanych z Wortalu na inne nośniki informacji; powyższe obejmuje także odpowiedzialność za przerwy w kopiowaniu informacji z Wortalu oraz za wirusy komputerowe i inne programy komputerowe lub sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

Umieszczenie ("IQ.linku") do innych stron internetowych nie oznacza przywłaszczenia przez Operatora ani tych stron internetowych, ani ich treści. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych ani za ich treść. Użytkownik korzysta linków do tychże stron internetowych na własne ryzyko.

Publikowane w Wortalu wypowiedzi jego użytkowników są ich prywatnymi opiniami i Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi i skutki jej publikacji w Wortalu ponosi wprowadzający ją Użytkownik.

Operator nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usuwania w przypadku gdy:
- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
- użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
- wypowiedzi zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
- wypowiedzi naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności.

Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§4 REJESTRACJA W WORTALU I OCHRONA PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Każdy użytkownik powinien posiadać jedno konto. Dopuszczalne jest użycie drugiego konta o ile Użytkownik prowadzi działalnoścc gospodarczą.
 3. Login może zawierać jedynie małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry, podkreślenie i myślnik.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane na jego profilu i publicznej części Wortalu.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich treści.
 6. Użytkownik potwierdza zapoznanie się i zrozumienie Polityki prywatności i zgadza sie na otrzymywanie drogą emailową informacji systemowych, zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od administratora.

§5 DOZWOLONY UŻYTEK

Użytkownicy (każda osoba korzystająca z serwisu) mogą korzystać z Wortalu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie z Wortalu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Zabrania się korzystania z Wortalu w celu przesyłania treści reklamowych bez zgody Operatora.

Użytkownik Wortalu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w szczególności na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Wortalu reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Wortalu. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Wortalu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych usług.

§6 ŚWIADCZENIA WYKONYWANE ODPŁATNIE

Wszystkie odpłatne usługi świadczone przez Operatora (jak zamieszczanie platnych ogloszeń reklamowych) wymagają złożenia zamówienia i są usługami świadczonymi wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator dostarcza Portal w takim stanie jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
Językiem Portalu i niniejszego Regulaminu jest język polski.
Zasady użytkowania Portalu podlegają wykładni prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Organem prawnym rozstrzygającym roszczenia wynikłe z użytkowania niniejszego serwisu jest sąd polski właściwy dla miejsca siedziby Operatora.
Użytkownicy Wortalu zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Portalu.

Warszawa 01.01.2010

 


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2012 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM

Copyright 2009-2012 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group