Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


REKRUTACJA Na Rok 2015/2016

studia audiowizualne

 

Nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego rozpocznie się w czerwcu 2015 r.Do kogo adresowane są studia podyplomowe?
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które:
? posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (filologia angielska) pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium),
? posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium) na kierunku filologicznym innym niż filologia angielska lub na kierunku niefilologicznym oraz jeden z poniższych certyfikatów językowych:
? CAE (Certificate in Advanced English) z oceną A, B lub C
? CPE (Cambridge Proficiency English) z oceną A, B lub C
? IELTS (International English Language Testing System) z wynikiem co najmniej 7 punktów
? TOEFL ? co najmniej 79-80/120 (Internet-based test) lub 213/300 (computer-based test) lub 550/677 z paper-based test (4,5 z pracy pisemnej -TWE i najmniej 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE).

Posiadanie certyfikatu językowego nie jest konieczne w przypadku osób, które uzyskały i przedłożą dyplom IB (matury międzynarodowej).
Nie przewiduje się dodatkowej oceny biegłości językowej kandydata. W przypadku gdy niedostateczna znajomość języka angielskiego jest przyczyną rezygnacji słuchacza ze studiów podyplomowych, nie zwraca się wniesionych opłat.


Czas trwania i liczba godzin:
2 semestry
132 godziny (patrz również
PROGRAM)

Język wykładowy:
Wykłady z zakresu tłumaczenia audiowizualnego i zajęcia z analizy mediów będą prowadzone w języku angielskim (z wyjątkiem jednego wykładu inauguracyjnego, który będzie wygłoszony w języku polskim), natomiast ćwiczenia tłumaczeniowe będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Liczba miejsc:
W bieżącym roku przewidujemy nabór do jednej grupy - 24 słuchaczy.

Zasady naboru:

Przyjęcie na studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie nadesłanych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zakończeniu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o przyjęciu na studia podyplomowe i będą zobowiązani do niezwłocznej wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za studia.

Wymagane dokumenty:
- podanie (
pobierz tutaj) ze zdjęciem
- dyplom ukończenia studiów wyższych - licencjat lub magisterium (odpis)
- certyfikat językowy j. w. (gdy się stosuje)
- drugie zdjęcie (podpisane na odwrocie)
- kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać w białej wiązanej teczce, z imieniem, nazwiskiem, adresem (również elektronicznym!) i numerem telefonu na zewnętrznej stronie teczki na adres:
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Wydział Anglistyki UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Koniecznie należy podać dane kontaktowe: adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu.

Opłata:
Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne. Opłata wynosi:
????? zł (płatne w całości lub w ratach miesięcznych)

Kierownik Studiów:
dr Marta Kajzer-Wietrzny
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: maj 2015 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2015 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group