Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Tłumacz Plus publikowany przez Onet był to płatny zestaw specjalistycznych słowników angielskich, francuskich i niemieckich. Razem 12 pozycji słownikowych zawierających ponad 825 tysięcy haseł.  Dostęp do słownika kosztował od 6,15 do 70 złotych w skali tygodniowej lub rocznej.

Teraz mamy tylko darmowe wersje słowników na Onet: .

wszystko o tlumaczeniach online

(uwaga artykuł ten się zdezaktualizował w listopadzie 2011 i czeka na poprawienie).

 

W części anglojęzycznej są to słowniki naukowo-techniczne i chemiczne zawierające słownictwo z zakresu biologii, chemii, ekologii, elektroniki, informatyki i wszystkich dziedzin techniki. Na uwagę zasługuje rozbudowana terminologia związków chemicznych (wg. Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej) a także wzory chemiczne.

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, 1994. wyd. 8 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. M. Skrzyńska, T. Jaworska, ISBN 83-204-1673-6

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, 2001, wyd. 12 popr. i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. M. Berger, T. Jaworska, A. Baranowska, M. Barańska, ISBN 83-204-2445-3

Słownik chemiczny angielsko-polski, 2003 wyd. 3 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. B. Semeniuk, G. Maludzińska, ISBN 83-204-2829-7

Słownik chemiczny polsko-angielski, 2002 wyd. 2 zm.,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. B. Semeniuk, G. Maludzińska, ISBN 83-204-2622-7


W części francuskojęzycznej są  to słowniki naukowo-techniczne, które oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględniają hasła z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Słownik naukowo-techniczny francusko-polski, 1998 wyd. 5 popr., Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół Redakcyjny Sabina Janicka, Jan Szarski.
Słownik zawiera ponad 100 000 terminów francuskich z różnych, zwłaszcza szybko rozwijających się, dziedzin nauki i techniki wraz z ich odpowiednikami w języku polskim. Oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględnia pewną liczbę haseł z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Jest przeznaczony dla osób korzystających z francuskiej literatury technicznej bądź tłumaczących francuskie teksty specjalistyczne, dla studentów, pracowników naukowych, jak również dla przedsiębiorców, kadry zarządzającej i firm współpracujących z zagranicą.

Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski, 1995 wyd. 4 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Jan Szarski, Sabina Janicka, Anna Komorek.
Słownik zawiera ponad 100 000 terminów polskich z różnych, zwłaszcza szybko rozwijających się, dziedzin nauki i techniki wraz z ich odpowiednikami (lub objaśnieniami) w języku francuskim. Nowe wydanie oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględnia pewną liczbę haseł z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związaną bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Jest kierowany nie tylko do tłumaczy i inżynierów, naukowców i studentów, lecz także do kadry zarządzającej, przedsiębiorców oraz firm współpracujących z krajami frankofońskimi.


Najbardziej rozbudowana część niemieckojęzyczna oprócz słowników naukowo-technicznych zawiera słowniki ortograficzne, a te współczesne słownictwo ogólne z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego, przykłady użycia wyrazów w zdaniach, skrótowo opracowane wiadomości z gramatyki niemieckiej z zestawem czasowników mocnych i nieregularnych i rekcją czasowników oraz krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Nowa ortografia, 1999, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Anna Bender, Krzysztof Żak, ISBN 83-204-2636-7
Obie części słownika zawierają łącznie ok. 65 000 wyjściowych haseł niemieckich i polskich wybranych ze współczesnego słownictwa ogólnego z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego, licznych terminów wielowyrazowych oraz przykładów użycia wyrazów w zdaniach. Podane są dwie pisownie niemieckie: nowa, w tekście wyróżniona kolorem, i dotychczasowa - przejściowa, którą można stosować jeszcze do 2005. Ponieważ istotne zmiany ortografii niemieckiej dotyczą sposobu przenoszenia wyrazów, w części niemiecko-polskiej zaznaczono miejsca ich dzielenia. Materiał leksykalny został rozszerzony o wykaz najważniejszych skrótów niemieckich oraz wybrane nazwy geograficzne polskie i niemieckie. Dostępne są również skrótowo opracowane wiadomości z gramatyki niemieckiej z zestawem czasowników mocnych i nieregularnych i rekcją czasowników oraz krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.

Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, 2002 wyd. 13 zm. i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski zawiera ponad 100 000 jednoznaczeniowych pozycji ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych wraz z ich polskimi odpowiednikami.
Słownik jest przeznaczony przede wszystkim dla tłumaczy tekstów technicznych, inżynierów, techników, studentów uczelni technicznych, przedsiębiorców, pracowników firm zagranicznych

Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki, 1992 wyd. 6 zm i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki zawiera ok. 100 000 jednoznaczeniowych pozycji ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych wraz z ich niemieckimi odpowiednikami.
Słownik jest przeznaczony przede wszystkim dla tłumaczy tekstów technicznych, inżynierów, techników, studentów uczelni technicznych, przedsiębiorców, pracowników firm zagranicznych.

Mały słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, 2004, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
W obu częściach słownika znajduje się ok. 30 000 haseł wyjściowych (również zwroty) i ok. 50 000 ich odpowiedników czysto technicznych i w różny sposób powiązanych z techniką, przemysłem, pograniczem techniki i języka ogólnego. Są tu więc m.in. terminy z motoryzacji i drogownictwa, inżynierii, informatyki, elektroniki, telekomunikacji czy rolnictwa, ale również z ochrony środowiska, biologii, medycyny, ekonomii i prawa.
Pisownia niemiecka podana została zgodnie z nowymi regułami ortograficznymi, które przestawiono w dodatku Krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.
Słownik jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców o różnej znajomości języka niemieckiego.


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group