Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Studia translatorskie 2014

Najbardziej znane placówki edukacji kształcące specjalistów z różnych dziedzin translatorycznych.


Szanowny Edukatorze / Szkoleniowcu z dziedziny Translatoryki użytkowej!

Strona na której się znalazłeś została zapoczątkowana w czerwcu 2011 roku w tym właśnie miejscu i periodycznie bywa uaktualniana przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Jeżeli Twoja placówka nie jest tu uwzględniona lub publikowane dane o niej nie są już aktualne to znaczy że twój pion marketingowy nie pracuje zbyt intensywnie nad wypromowaniem Twojej działalności.
Faktem jest, że najbardziej światowa wyszukiwarka Google po ostatnich zmianach algorytmów w roku 2013 prawidłowo indeksuje ją w internetowych poszukiwaniach szkół i szkoleń dla tłumaczy. Typowa fraza jaka przyprowadza większość internautów w to właśnie miejsce spośród polskojęzycznych stron internetowych to:

Szkoły i szkolenia dla tłumaczy.

Zastanów się. To może to być twoja strona sponsorowana. Skontaktuj się z nami. Projekt IQ-arius.

Obecnie  jedną z najbardziej przydatnych informacji, pomocnych w odnalezieniu interesujących studiów z dziedziny translatoryki można znaleźć na tym serwisie:   ...

scroll back to top
Więcej…
 
Uniwersyter warszawski - podstawy translatoryki

Podstawy translatoryki - jeden z przedmiotów w Instytucie rusycystyki  i

Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze współczesną i historyczną myślą przekładoznawczą. W jego ramach poruszone zostają takie podstawowe zagadnienia jak prototypowe cechy przekładu jako aktu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej (model komuniacyjny O. Kadego i F. Gruczy): właściwy i rozszerzony układ translacyjny; pojęcie ekwiwalencji przekładowej i wybrane jej koncepcje (m.in. E.A. Nida, Szkoła Lipska, model W.N. Komissarowa i A.D. Szwejcera, zintegrowany model badań M. Snell-Hornby; teoria relewancji E.-A. Gutta); pojęcia jednostki przekładu (translatem), inwariantu, adekwatności procesów tłumaczenia. Omówione zostają też typy znaczenia znaku językowego (referencjalne, pragmatyczne, gramatyczne) i typy odpowiedników międzyjęzykowych (pojęcie ekwiwalentu pełnego, częściowego i zerowego), zjawisko niezróżnicowania znaczenia, ?fałszywi przyjaciele tłumacza?. W dalszej części wykład szczegółowo definiuje się pojęcie przekładalności (aksjomat W. Kollera i spór o uniwersalia) i zjawisko nieprzekładalności (kulturowej i językowej), lingwoetniczne uwarunkowania przekładu oraz wskazuje na kryteria ocena jakości przekładu ? maksymy przekładowe oraz typy błędów przekładowych. Oddzielną grupę zagadnień stanowi warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (zasady wstępnej analizy tekstu, wariantowe poszukiwanie ekwiwalentu, budowa siatki referencjalnej, rola tekstów paralelnych), pojęcie strategii przekładowej oraz podstawowe techniki tłumaczeniowe. Następnie omawiana jest specyfika przekładu w zależności od typów tekstu (cechy przekładu tekstów specjalistycznych i tekstów literackich), a także problemy tłumaczenia ustnego ? tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne. Konwersatorium zamyka przegląd zagadnień z zakresu historii przekładu światowego.

 

scroll back to top
 

uniwersytet jagiellonskStudia są przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub studiów magisterskich: kierunek filologia lub kul­turo­znaw­stwo. Kandydaci muszą posiadać poświadczoną znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym) oraz podstawową umiejętność obsługi komputera. Studia trwają 4 semestry. Kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

Opis programu studiów  iq

scroll back to top
Więcej…
 
Studia w zakresie Produkcji Rozrywki Interaktywnej.

Studia dla twórców gier komputerowych ruszają na Uniwersytecie Śląskim.

Trzy z czterech specjalności powstaną w ramach istniejących wydziałów Uniwersytetu Śląskiego pod wspólną nazwą - Studia w zakresie Produkcji Rozrywki Interaktywnej, w skrócie SPRINT. W ramach podpisanego porozumienia nowe specjalności będą wdrażane od października 2011 do 2012 roku.

scroll back to top
Więcej…
 
szczecin
Wydział Filologiczny jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Powołany został z dniem 1 stycznia 2007 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, która potwierdziła osiągnięcie pełnej samodzielności naukowo-badawczej i dydaktycznej przez grono filologów współtworzące wcześniej Wydział Humanistyczny US. Wydział Filologiczny tworzą: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Romańskiej.

Szkoły dla tłumaczy lub studia translatoryczne to temat, który interesuje wielu potencjalnych kandydatów na tłumaczy.
scroll back to top
Więcej…
 
europejska szkola tlumaczy w czestochowieEuropejska Szkoła Tłumaczy przy Akademii Polonijnej w Częstochowie została założona w 1994. Początkowo istniała pod nazwą Instytut Kształcenia Tłumaczy Tekstów i Konferencji.

W 1994 roku uczelnia przystąpiła do realizacji programu europejskiego TEMPUS zatytułowanego ? Kształcenie w zawodach językowych?. Jego celem było powołanie i rozwinięcie nowatorskiego programu kształcenia tłumaczy tekstów i tłumaczy konferencyjnych. Europejska Szkoła Tłumaczy korzystała z doświadczeń szkół partnerskich, które znacząco wpłynęły na jej rozwój. Są to : Institut Supérieur de Traducteurs et Interpr?tes w Brukseli, Université Catholique de l?Ouest w Angers, La Saint Union College of Higher Education w Southampton.

W 2002 roku ITTK przekształca się w Europejską Szkołę Tłumaczy i wchodzi w skład Wydziału Nauk Humanistycznych.
scroll back to top
Więcej…
 

Studia z przekładu audiowizualnego są jednym z najbardziej rynkowych typów studiów translatorskich. Do wyboru Kraków, Warszawa lub Poznań.

Tłumaczenie audiowizualne w Krakowie ..
Tłumaczenie audiowizualne w Warszawie ..
Tłumaczenie audiowizualne w Poznaniu ..

scroll back to top
Więcej…
 
Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych, jako niepubliczna placówka kształcenia praktycznego, jest JEDYNYM tego typu ośrodkiem w Polsce. Centrum jest rezultatem wieloletnich doświadczeń kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy każdego, kto chce zostać NAPRAWDĘ dobrym tłumaczem!
scroll back to top
Więcej…
 

uniwersytet lodzkiKierunek studiów: filologia. Specjalność: filologia rosyjska.

Rok studiów: V (studia 5-letnie) + II (uzupełniające studia 2-letnie); semestr zimowy i letni.

Prowadzący zajęcia: dr hab. prof.nadzw. UŁ Jarosław Wierzbiński

Nazwa przedmiotu: Seminarium językoznawczo-translatoryczne.

Forma zajęć: seminarium, 30 godz. w semestrze zimowym + 30 godz. w semestrze letnim.


 

scroll back to top
Więcej…
 

Najlepszymi nauczycielami przyszłych tłumaczy są aktywni na rynku międzynarodowym i krajowym, profesjonalni tłumacze-dydaktycy.

Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu istnieje od 5 lutego 1992 roku. Powstała z inicjatywy doświadczonych tłumaczy poznańskich pracujących na UAM. Czytajcie o tym poniżej.

 

scroll back to top
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 Dalej > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group